UBYTOVACÍ ŘÁD

Přijetím ubytování v našem domě souhlasíte s dodržováním Ubytovacího řádu se všemi jeho podmínkami a sankcemi.

1. Ubytujeme vás ihned po předložení platného dokladu totožnosti. Vyhrazujeme si právo neubytovat hosta, který jeví známky požití nadměrného množství alkoholu, návykových látek, či infekční nemoci.

2. Ve výjimečných případech jsme oprávněni nabídnout hostovi jiné ubytování, než které si objednal. Toto ubytování se ovšem nesmí podstatně lišit od původně potvrzeného. Požádá-li host o prodloužení ubytování, můžeme mu nabídnout i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.

3. Celý dům, včetně pokojů, koupelen i chodeb je nekuřácký. Prosím respektujte to. Jinak budeme nuceni po vás požadovat pokutu ve výši 5 000 Kč. Kouřit můžete pod pergolou na dvoře.

4. Při počátku ubytování přebíráte pokoj bez závad. Případné závady nám neprodleně nahlaste. Pokud by vám nevyhovovala teplota, měli potřebu stěhovat nábytek, přelaďovat televizi, či zasahovat do elektroinstalací, první nás kontaktujte. Bez našeho vědomí prosím nic takového nedělejte.

5. Návštěvy můžete přijímat pouze s naším souhlasem, a to v době od 8 do 20 hod. Pokud host umožní přespání nenahlášené osobě, bude mu účtována cena dle platného ceníku, případně může být jeho pobyt bez náhrady ihned ukončen.

6. Při odchodu z pokoje uzavřete vodovodní uzávěry, zhasněte světla, snižte teplotu (zbytečně nepřetápějte), nechejte pootevřené dveře do koupelny, vypněte el. spotřebiče, které se v nepřítomnosti osob nepoužívají a zamkněte pokoj.

7. V době od 20 do 6 hod dodržujte v domě i na dvoře noční klid. Nerušte tedy ostatní hosty a sousedy z okolních domů dupáním, boucháním nádobí, hlasitým smíchem, či hlučným telefonátem.

8. Z bezpečnostních důvodů můžete používat pouze ty vlastní elektrické spotřebiče, které slouží k osobní hygieně (holicí a masážní strojky, vysoušeče vlasů apod.), dále osobní počítače a nabíječky kamer a mobilních telefonů. Nepoužívejte v domě vlastní vařiče, rychlovarné konvice a přímotopy.

9. Pokud host pod vlivem alkoholu či omamných látek nebude skýtat záruku dodržování Ubytovacího řádu, může být takové osobě ubytování ihned ukončeno.

10. Případnou ztrátu klíčů nám ihned nahlaste. V tomto případě je účtován poplatek 1 000 Kč.

11. V domě i jeho okolí udržujte čistotu a pořádek. V případě znečištěného oděvu, a především obuvi doporučujeme se před vstupem do domu převléct či přezout. Do pokoje nevstupujte ve venkovní obuvi. V případě nadměrného znečištění chodby, nebo pokoje účtujeme poplatek ve výši 1 000 Kč.

12. Odpad vhazujte do popelnic, které se nachází na dvoře. Pokud rádi třídíte odpad, můžete využít naše tašky, které jsou umístěny na chodbě.

13. Udržujte pokoj v čistotě, pořádku, řádném stavu a používejte jej takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškožení. V případě, že takové poškození způsobíte, okamžitě nám vzniklou škodu nahlaste, abychom se domluvili na náhradě škody.

14. Při nedodržení tohoto Ubytovacího řádu máme právo zrušit pobyt i před uplynutím sjednané doby. Případné pokuty, či škody jsme oprávněni uhradit z platby, která byla určena za ubytování.

Povinnosti ubytovatele

1. Pokoj připravit v čistém a způsobilém stavu pro řádné užívání.

2. Hostovi dle potřeby průběžně pokoj vyvětrat, uklidit, vyměnit ložní prádlo, zkontrolovat funkčnost příslušenství.

3. Po ukončení pobytu provést úklid pokoje a sociálního zařízení dezinfekčními prostředky. Pochvaly, stížnosti, návrhy a podněty na zlepšení nám můžete sdělit na ubytovani@uparku.cz