UBYTOVACÍ ŘÁD

Přijetím ubytování v našem domě souhlasíte s dodržováním Ubytovacího řádu se všemi jeho podmínkami a sankcemi.

1. Ubytujeme vás ihned po předložení platného dokladu totožnosti. Vyhrazujeme si právo neubytovat hosta, který jeví známky požití nadměrného množství alkoholu, návykových látek, či infekční nemoci.

2. Ve výjimečných případech jsme oprávněni nabídnout hostovi jiné ubytování, než které si objednal. Toto ubytování se ovšem nesmí podstatně lišit od původně potvrzeného. Požádá-li host o prodloužení ubytování, můžeme mu nabídnout i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.

3. Celý dům, včetně pokojů, koupelen i chodeb je nekuřácký. V případě nerespektování požadujeme pokutu ve výši 10 000 Kč a možnost pobyt předčasně ukončit. Kouřit můžete pod pergolou na dvoře.

4. Při počátku ubytování přebíráte pokoj bez závad. Případné závady nám neprodleně nahlaste. Bez našeho vědomí nestěhujte nábytek, nepřelaďujte televizi, nezasahujte do elektroinstalací apod.

5. Návštěvy můžete přijímat pouze s naším souhlasem, a to v době od 8 do 20 hod. Pokud host umožní přespání nenahlášené osobě, bude mu účtována cena dle platného ceníku, případně může být jeho pobyt bez náhrady ihned ukončen.

6. Při odchodu z pokoje uzavřete vodovodní uzávěry, zhasněte světla, snižte teplotu (zbytečně nepřetápějte), nechejte pootevřené dveře do koupelny, vypněte el. spotřebiče, které se v nepřítomnosti osob nepoužívají.

7. V době od 20 do 6 hod dodržujte v domě i na dvoře noční klid. Nerušte ostatní hosty a sousedy z okolních domů dupáním, boucháním nádobí, hlasitým smíchem, či hlučným telefonátem.

8. Z bezpečnostních důvodů můžete používat pouze ty vlastní elektrické spotřebiče, které slouží k osobní hygieně (holicí strojky, vysoušeče vlasů apod.), dále osobní počítače a nabíječky mobilních telefonů. Nepoužívejte v domě vlastní vařiče, rychlovarné konvice, přímotopy či jiná topidla. V takovém případě můžeme požadovat pokutu 5 000 Kč, zabavení přístroje a případně okamžité ukončení pobytu.

9. Pokud host pod vlivem alkoholu či omamných látek nebude skýtat záruku dodržování Ubytovacího řádu, může být takové osobě ubytování ihned ukončeno.

10. Při ztrátě klíčů je účtován poplatek 3 000 Kč.

11. V domě i jeho okolí udržujte čistotu a pořádek. V případě znečištěného oděvu, nebo obuvi, doporučujeme se před vstupem do domu převléct či přezout. Do pokoje nevstupujte ve venkovní obuvi. V případě nadměrného znečištění chodby, či pokoje účtujeme poplatek ve výši 1 000 Kč.