Zajímavá místa v okolí Prostějova

02.01.2018

Velký Kosíř

Se svými 442 m. n. m. je výrazným vrchem v geomorfologickém podcelku Bouzovská vrchovina - nejjižnějším to podcelku Zábřežské vrchoviny. Leží zhruba 9 km severozápadně od Prostějova.  

Jméno kopce pochází z protáhlého tvaru, který připomíná kosu. Pro svou nápadnou polohu v rovinaté hanácké krajině bývá humorně nazýván "Hanácké Mont Blank".

Na vrcholu kopce je mohyla na památku Františka Palackého a také 25 m vysoká rozhledna. Přes kopec a okolní obce vede naučná stezka. Na západním úpatí Kosíře je památník čtyř letců, kteří zde zahynuli při havárii vrtulníku v roce 1998.

Přes vrchol vede žlutá i zelená turistická značka a ještě naučná stezka Velký Kosíř. Nejkratší výstup vede z obce Čechy pod Kosířem po žluté značce, dlouhý asi 2 km, s převýšením 165 metrů. 

Vodní nádrž Plumlov

Plumlovská přehrada se nachází na říčce Hloučela, asi 3 km západně od města Prostějova. Je jednou z našich nejstarších přehradních nádrží. Rozloha činí 65 ha. Objem nádrže má 5,566 mil. m³. Jedním z hlavních důvodů stavby vodní nádrže bylo značné kolísání hladiny v říčce Hloučela. V suchých měsících způsobovalo vyschlé koryto nedostatek pitné vody v okolních studnách. V jarních měsících způsobovala zvýšená hladina záplavy.

Na každé straně přehrady je jedna velká pláž. Na severní straně je to pláž s mírným spádem dna bez oplocení "U Lázníčků". Najdete zde občerstvení, parkování a upravený přístup do vody. Na jižní straně je to písčitá a travnatá pláž s vymezeným prostorem pro neplavce "U Vrbiček". Mimo občerstvení zde naleznete i půjčovnu loděk a šlapadel. 

Lázně Skalka

Byly založeny již v roce 1928. V místě, kde kdysi býval rybník Bařisko, napájený dvěma prameny minerální vody, byly postaveny Vilémem Sonevendem z Prostějova sirnatoalkalické lázně. V roce 1938 prováděl doc. Dr. Schnabal průzkum pramenů a při páté sondě objevil artézský pramen minerální vody o teplotě 23°C, který tryskal do výše 3 metrů. Později byly navrtány další prameny, z nichž i přes svou podobnost a velkou blízkost vrtů je každý svým složením jiný.

V současné době se zde léčí převážně choroby revmatického charakteru a pohybového ústrojí.