Nová autobusová zastávka na Floriánském náměstí

20.12.2018

V roce 2019 proběhne modernizace autobusových zastávek na Floriánském náměstí. Linky z ulice Hliníky se přemístí podél ulice Blahoslavova, na náměstí se obnoví veškeré zpevněné plochy, vznikne kolmé a šikmé parkovací stání, zpomalovací práh apod.

Předpokládaná cena zakázky je stanovena na téměř 30 milionu korun bez DPH a bude financována z prostředků města a spolufinancovány z dotačních prostředků poskytnutých z IROP.

Realizace bude rozdělena do čtyř etap tak, aby byl průběžně zajištěn provoz v této lokalitě.