Jak a kdy v Prostějově zaplatit místní poplatek za odpady za rok 2023

09.03.2023

V roce 2022 byla v Prostějově sazba místního poplatku za odpady 600 Kč za osobu. Osoby od 65 let měli úlevu ve výši 108 Kč, sazba tedy činila 492 Kč. Splatnost poplatku byla 30. 6 2022.

Výše poplatku za odpady na rok 2023 činí 792 Kč za osobu. Lidé, kteří v roce 2023 dovrší věku 65 let, platí 600 Kč. Lidé, kteří v tomto roce dovrší 80 let, jsou od poplatku úplně osvobozeni.

Pokud si nejste jisti zda máte vše uhrazeno, můžete se obrátit telefonicky, e-mailem nebo osobně na referentky oddělení poplatků a plateb Finančního odboru Magistrátu města Prostějova:

  • Kateřina Soldánová, tel. 582 329 103, e-mail: katerina.soldanova@prostejov.eu
  • Ing. Eva Kovaříková, tel. 582 329 105, e-mail: eva.kovarikova@prostejov.eu
  • Hana Studená, tel. 582 329 108, e-mail: hana.studena@prostejov.eu

Pokud by nebyl místní poplatek zaplacen včas a ve správné výši, je správce poplatku, Finanční odbor Magistrátu města Prostějova, povinen jej vyměřit platebním výměrem, na základě kterého může být zahájeno vymáhání tohoto nedoplatku.

Poplatek můžete uhradit přímo na radnici když vejdete hlavním vstupem a první dveře vlevo. 

Splatnost poplatku je 30. 6. 2023