Co navštívit v centru Prostějova

02.01.2018

Radnice

Středu města dominuje budova nové radnice vysoká 66 metrů. Její plány vypracoval v letech 1909 - 1911 Karel Hugo Kepka, profesor české techniky v Brně. Stavba byla uskutečněna v letech 1911 - 1914 pod vedením Rudolfa Konečného a Josefa Nedělníka. Sochařské práce provedl Josef Bernauer (podle modelů Čeňka Vosmíka), štukatérské Vladimír Pleský, umělecké práce z kovu firma Vulkania a nábytek dodal Robert Kořalka.

Bohatá dekorace se soustřeďuje kolem hlavního schodiště a reprezentačních prostor v 1. a 2. patře. Stěny vynikají rozmanitým architektonickým členěním a jsou obloženy dřevem, torgamentem či umělým mramorem, krby jsou zhotoveny z kararského mramoru, stropy se člení do kazet, bohatá dekorativní malba pokrývá omítky i štukové články.

Zasedací sál městského zastupitelstva v 2. patře se na průčelí promítá předsazeným balkónem, třemi vysokými okny a střešním štítem.

Masivní věž s měděnou kupolí a s orlojem měla podle původní představy stát uprostřed hlavního průčelí. Plánované pravé křídlo však nebylo doplněno, protože se nepodařilo vykoupit pozemek sousedního domu.

Můžete se rozhlédnout z radniční věže, která byla zpřístupněna veřejnosti v roce 2011. Naleznete zde expozice z historie a současnosti radnice, hodinový stroj a orloj, který je jedním z pouhých čtyř v celé republice. Nejcennějším artiklem radniční věže je však bezesporu úžasný výhled na Prostějov a široké okolí. Každá výšková úroveň věže umožní měnící se výhled na město. Hlavní vnitřní vyhlídka je umístěna do 9. nadzemního podlaží ve výšce 46 m. Poslední zprostředkovaný výhled na město zajišťují čtyři web kamery otočené do čtyř směrů, které jsou umístěny v lucerně věže. 

Zámek Prostějov

Patří mezi nejvýznamnější historické stavby města a je spojen s moravským šlechtickým rodem Pernštejnů.

První zmínky se objevují ve dvacátých letech 16. století. Předchůdcem zámku byla tvrz. Původně bohatě zdobený kamenný portál je dnes na tzv. Onšově domě na nám. T. G. Masaryka č. 24. Pod vrstvami omítek byla nalezena hodnotná výzdoba interiérů. Nesmazatelnou stopu zde zanechal Vratislav z Pernštejna, který nechal zhotovit pískovcový portál a arkádové nádvoří, které však padlo za oběť třicetileté válce.

Dalším vlastníkem zámku se stal rod Lichtenštejnů. Roku 1643, za švédské okupace, byl zámek vypálen. Po pouze nejnutnějších opravách byl využíván jako sýpka, skladiště, ubikace pro vojáky, či vězení.

V roce 1893 koupil zámek úvěrní spolek Záložna a zastavárna, který budovu opravil a zrekonstruoval. Fasádu nechal ozdobit moderním sgrafitem od Jano Köhlera. Hlavními motivy se stal hanácký lid a legendární historické náměty, doplněné heraldickými prvky a slunečními hodinami. 

Muzeum a galerie v Prostějově

Stavba bývalé radnice, dnes Muzeum Prostějovska, byla dokončena roku 1530. Honosný portál, zhotovený italskými kameníky, symbolizoval tehdejší rozkvět města i prestiž purkmistra a konšelů. 

 Město i radnice hodně utrpěly za třicetileté války a další velkou ranou byl rovněž požár města roku 1697. Oficiální otevření muzea na místě staré renesanční radnice proběhlo 17. září 1905. Mezi stálé expozice patří: Jiří Wolker, Hodiny, Historie a další.